Skip to content

Informasjon

De fleste av eierne til Interkommunalt Arkiv i Rogaland (IKA) har en elektronisk og offentlig arkivplan på nettstedet Arkivplan.no. Arkivplan.no er en tjeneste levert av selskapet Arkivplan.no AS. Tjenesten er utviklet i tett samarbeid med de Kommunale arkivinstitusjonene (deriblant IKA).  Her finner du lenker til eierkommunenes arkivplaner.

IKA arrangerer også nettverksgrupper for arkivplan.no og arkivplanlegging, se mer om dette her.