Skip to content

Informasjon

De fleste av eierne til Interkommunalt Arkiv i Rogaland (IKA) har en elektronisk og offentlig arkivplan på nettstedet Arkivplan.no. Arkivplan.no er en tjeneste levert av selskapet Arkivplan.no AS. Tjenesten er utviklet i tett samarbeid med de Kommunale arkivinstitusjonene (deriblant IKA).  Her finner du lenker til eierkommunenes arkivplaner.

IKA arrangerer også nettverksgrupper for arkivplan.no og arkivplanlegging, se mer om dette her.

For litteratur om arkivplan og generelle tips vedrørende arbeidet med arkivplan har IKA utarbeidet disse dokumentene:

Tips om arkivplan

Arkivplan i arkivforskriften

Arkivplan i riksarkivarens forskrift

Endringer i arkivplan.no