Skip to content

Arkivplan

En arkivplan er en samlet oversikt over arkiv og arkivfunksjoner i et organ. Ifølge arkivforskriften § 2-2 skal alle offentlige organ ha en ajourført arkivplan som viser hva arkivet omfatter og hvordan det er organisert.