Skip to content

Elektronisk depot

I vårt elektroniske arkivdepot oppbevarer vi arkivmaterialet på optiske lagringsmedier (DVD) og 2 større USB-disker (eksterne harddisker) som speiler hverandre. Lagringskapasiteten vil bli bygget ut etter behov og i overenstemmelse med den utviklingen som skjer omkring det nystartete nasjonale kompetansesenter for elektronisk arkiv KDRS (Kommunearkivinstitusjonenes digitale ressurssenter). På representantskapsmøtet i 2010 ble det bestemt at IKA skulle slutte seg til KDRS 1/1-2011. På relativt kort sikt vil IKA også tilby depottjenester for elektronisk arkivmateriale via KDRS.

Se også Elektronisk arkiv for mer informasjon om elektronisk arkivdanning.