Skip to content

Avlevering av papirarkiv

Kva kan avleverast til IKA Rogaland?

Hovudsakleg arkiv som er 25 – 30 år eller eldre, og arkiv frå nedlagte avdelingar og verksemder.  Arkiv skal vere ordna, reinsa og arkivavgrensa. Kassasjon skal ha vore gjennomført.[1]

Anna arkiv, som det er lite eller inga aktivitet i, kan også vurderast for avlevering. Til dømes kopibøker, postjournalar, møtebøker, saksarkiv når kommunen har elektroniske kopiar og digitalisert eigedomsmateriale.

Rettleiinger og andre aktuelle dokument

Rettleiar for avlevering av papirarkiv

Krav til byggesaksarkiv som kjem til IKA Rogaland fra skanning hos leverandør

Avleveringsliste for papirarkiv

En kommentar

Trackbacks & Pingbacks

  1. Ny veileder for avlevering av papirarkiv | Interkommunalt Arkiv i Rogaland (IKA)

Kommentarer er stengt