Skip to content

Arkivdepot

Et arkivdepot er en institusjon eller annen organisatorisk enhet hvor bevaringsverdig arkivmateriale oppbevares permanent. Arkivverket er arkivdepot for statlige organer, mens kommuner og fylkeskommuner må opprette egne ordninger (jf. arkivforskriften § 18). Interkommunalt Arkiv i Rogaland (IKA) er arkivdepot for sine 24 eierkommuner samt Rogaland fylkeskommune.

I tillegg til kommunalt arkivmateriale (på papir, foto eller elektronisk), har IKA også en del privatarkiv. Alt dette er søkbart i vår arkivkatalog.

Et arkivdepot plikter også å gjøre arkivmaterialet tilgjengelig for publikum. For åpningstider på lesesalen og regler for innsyn, se dette.