Skip to content

Tilsyn

Riksarkivaren har, som øverste arkivmyndighet i Norge, et tilsynsansvar for arkivarbeidet i offentlige organ, herunder kommunene. Les mer om tilsyn på Arkivverkets hjemmeside.

Tilsynsrapporter etter gjennomførte tilsyn i Rogaland: