Skip to content

Tilsyn

Riksarkivaren har, som øverste arkivmyndighet i Norge, et tilsynsansvar for arkivarbeidet i offentlige organ, herunder kommunene. Statsarkivene  har ansvar for tilsyn i sin region. I Rogaland er det Statsarkivet i Stavanger som har dette ansvaret.

Mer om Arkivverkets myndighet og hjemmel for tilsyn:

Tilsynsrapporter etter gjennomførte tilsyn i Rogaland: