Skip to content

Lover og regelverk

På denne siden finner du en oversikt over sentrale lover, forskrifter, regelverk og publikasjoner som gir grunnleggende informasjon om arkiv- og dokumentforvaltning i offentlige virksomheter.

Det er flere sentrale lover som styrer og har stor betydning for arkivarbeidet i det offentlige:

I tillegg bør en kjenne til følgende lover:

Flere særlover har, eller kan også ha betydning for arkivarbeidet i kommunen. Ofte inneholder slike særlover bestemmelser om dokumenttyper som skapes, spesielle saksbehandlings- eller innsynsregler, bevarings- eller oppbevaringsbestemmelser o.l. Eksempler på dette er:

En oversikt over Riksarkivarens regelverk og bestemmelser finner du på Arkivverkets hjemmesider.

Tidligere publikasjoner o.l. fra Datatilsynet (som følger med på etterlevelsen av personopplysningsloven) finner du på hjemmesidene til Datatilsynet.