Skip to content

Faglige dokumenter

Rutinebeskrivelser og andre retningsgivende dokumenter:

Artikler:

Rapporter og tester:

  • Langtidslagring av avsluttet elektronisk arkiv i kommunal sektor i Rogaland. Situasjonsrapport pr. år 2000 – et utgangspunkt for vernearbeid.

Se også SAMDOK-bloggen for rapporter og utredninger utarbeidet av Arkivverket i samarbeid med kommunale og private arkivinstiutsjoner.