Skip to content

Bevaring og kassasjon

Bevaring

Bevaring vil si å ta vare på arkivmateriale over tid. I arkivforskriften betyr bevaring at materialet oppbevares for fremtiden og avleveres til et arkivdepot.

Kassasjon

Kassasjon vil si å ta ut av arkivet og destruere arkivmateriale som har vært gjenstand for saksbehandling eller som har hatt verdi som dokumentasjon (jf. § 16 i arkivforskriften). Ifølge arkivloven § 9 kan ikke arkivmateriale kasseres uten en lovhjemmel eller et samtykke fra Riksarkivaren.

Gjeldende bevarings/kassasjonsregler for kommunal sektor:

Hjelpemidler:

IKA arbeider, i samarbeid med våre eierkommuner, med å utarbeide en fullstendig bevarings-/kassasjonsplan for kommunal sektor. Denne blir sendt til arkivleder i kommunen etter hver oppdatering, og publisert her når den er ferdigstilt.

Innledning

Kap. 5 – Opplæring og oppvekst

Riksarkivaren har utarbeidet både et høringsnotat og en veileder til de nye bevarings- og kassasjonsreglene.