Skip to content

Arkivfaglige tjenester

Arkivfaglig konsulentbistand

I tillegg til å arrangere kurs og konferanser og å oppbevare eldre og avslutta arkiv for våre eiere, yter Interkommunalt Arkiv i Rogaland (IKA) arkivfaglig konsulentbistand. Tema for denne konsulentbistanden kan for eksempel være lovverket for arkiv og dokumentbehandling, arkivplan, bevaring og kassasjon, ordning av arkiv og behandling av elektronisk arkivmateriale.

Innbinding av protokoller

IKA tilbyr innbinding av protokoller for eierne. Med materialet som sendes inn til innbinding skal det alltid følge med en ferdig utfyllt innbindingsliste.