Skip to content

Arkivfaglige tjenester

Arkivfaglig konsulentbistand

I tillegg til å arrangere kurs og konferanser og å oppbevare eldre og avslutta arkiv for våre eiere, yter Interkommunalt Arkiv i Rogaland (IKA) arkivfaglig konsulentbistand. Tema for denne konsulentbistanden kan for eksempel være lovverket for arkiv og dokumentbehandling, arkivplan, bevaring og kassasjon, ordning av arkiv og behandling av elektronisk arkivmateriale.

Innbinding av protokoller

Ifølge arkivforskriften § 3-14 fjerde ledd skal alle offentlige organ binde inn møtebøker, protokoller, kopibøker og papirbaserte journaler senest ved bortsetting av arkiv.

IKA tilbyr innbinding av protokoller fra kr. 200,- eks. mva. pr. protokoll. Med materialet som sendes inn til innbinding skal det alltid følge med en ferdig utfyllt innbindingsliste.