Skip to content

Arkivfag

Arkivdanning vil si å danne eller skape arkiv. Begrepet brukes også som en fellesbetegnelse på de to første fasene i arkivmaterialets livssyklus (aktivt arkiv og bortsettingsarkiv), dvs. de fasene hvor arkivskaper (i dette tilfellet kommunen, ved for eksempel formannskapet, skoler, barnehager eller andre kommunale organer) har ansvaret for materialet. Informasjonen nedenfor er i utgangspunktet beregnet for ansatte i IKAs eierkommuner.