Skip to content

Høring – ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver

av tij den juli 8th,2019

Kulturdepartementet har sendt NOU 2019:9 Fra kalveskinn til datasjø – Ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver på høring. Formålet med høringen er å få høringsinstansenes syn på de enkelte bestemmelser i Arkivlovutvalgets lovutkast. Høringsfirst er 2. desember 2019. Les mer på nettsiden til Regjeringen.

Fra → Nyhetsarkiv

Kommentarer er stengt