Skip to content

Arkivlovutvalgets utredning

av tij den april 2nd,2019

Arkivlovutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 1. september 2017 for å revidere arkivlova av 1999. Utvalgets utredning NOU 2019: 9 “Fra kalveskinn til datasjø — Ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver” er nå offentliggjort.

Les mer og last ned utredningen på Regjeringen.no.

Fra → Nyhetsarkiv

Kommentarer er stengt