Skip to content

Nytt nummer av Arkheion

av tij den juni 11th,2018

http://www.arkheion.no/wp-content/uploads/2018/05/forside_skygge.jpgArkheion er medlemsblad for de kommunale arkivinstitusjonene i Norge og tar sikte på å være fagtidsskrift  for den kommunale arkivsektoren. Tema for siste nummer er digitalt skapt, formidlet og bevart. Siste og tidligere utgaver av bladet kan lastes ned på Arkheions hjemmeside.

Fra → Nyhetsarkiv

Kommentarer er stengt